Sosyal Sorumluluk

Önce insan ilkesi ile yola çıkıp tüm çalışanlarımızın bizdeki sorumluluğunun bilincinde olup, iş sağlığı ve güvenliği açısından titiz davranıyoruz.

Çevre kirliliğini önlemek adına, çevreye olan etkileri belirlemekte ve bu etkileri mümkün olan en alt düzeye indirmek için projeler planlıyor ve uyguluyoruz.

SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZ

Dimer olarak hem bulunduğumuz kentlerde hem de ülke genelinde ilk, orta, lise ve yüksek öğretim kademelerindeki öğrencilere ve engelli vatandaşlarımıza maddi destek sağlıyoruz.

ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI

Mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmamız, ulusal ve uluslararası rekabet ortamında ve küreselleşen dünyada, yenilikçi ve çevreye saygılı bir kuruluş olarak çalışmaktadır.

Çevreye saygılı faaliyette bulunmak ve çalışanlarına önem vermek, DİYOR’un temel kurumsal değerleri arasındadır. Faaliyetlerini gerçekleştirirken; ekolojik çevreyi korumaya, çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını ön planda tutarak, çalışmaya ve toplumsal değerlere saygılı olmaya önem vermekteyiz. Çevreye, gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve verimli devredilmesi gereken bir emanet olarak görmekte olup bunu çevre ve İSG politikasını sürdürülebilir kılmakla sağlamaktayız. Bu amaçla DİYOR, aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi taahhüt eder;

  1. Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği'ne (İSG) ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uymak,
  2. Çevre kirliliğine yol açan etkileri azaltmak, mümkünse ortadan kaldırmak,
  3. Faaliyetlerimiz esnasında oluşan riskleri azaltıp çalışma ortamını güvenli kılarak çalışanların, işletmenin ve üretimin güvenlik ve sağlığını gözetmek,
  4. Faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıkları azaltmaya çalışmak, mümkün olduğunda geri kazanımını sağlamak veya uygun yollarla bertaraf etmek,
  5. Yeni yatırım projelerinde, çevre ve çalışma güvenliği faktörlerini göz önünde bulundurmak,
  6. Çevre ve İSG Yönetim Sistemi’ni sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetlemek ve geliştirmek,
  7. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
  8. Çalışanların ve tedarikçilerin çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, onları güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmek.